Därför behöver du mäta radon i din bostad

Du har säkert hört talas om radon och dess potentiella risker, men hur säkerställer du att du och din familj inte utsätts för denna potentiellt farliga gas? Svaret är enkelt: genom att mäta. Att mäta radonhalten i din bostad är det enda sättet att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Men när och hur bör du genomföra en radonmätning? Här är allt du behöver veta för att säkra din bostad mot radon.

När ska du mäta Radon?

  • Vid husköp eller försäljning: En radonmätning är avgörande i samband med köp eller försäljning av en bostad. Det ger dig och köparen en klar bild av inomhusluftens kvalitet och eventuella radonproblem.
  • Vid om- eller tillbyggnation: Om du planerar att göra ändringar i din bostad är det en bra tidpunkt att mäta radonhalten. Byggåtgärder kan påverka ventilationen och därmed radonhalterna.
  • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmning: Förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystem kan påverka radonhalterna. Det är viktigt att mäta efter sådana ändringar.
  • Om det gått mer än 10 år sedan senaste mätningen: Radonhalten kan variera över tid, så om det har gått ett decennium sedan din senaste mätning bör du överväga en ny.
  • Om du har misstankar: Om du av någon anledning misstänker att din bostad kan ha radonproblem, bör du omedelbart genomföra en mätning.

Hur mäter du radon?

För att mäta radon använder man oftast spårfilm, den vanligaste mätmetoden i Sverige för både korttids- och långtidsmätningar. För att få ett årsmedelvärde bör en långtidsmätning pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.

Det är enkelt att genomföra en radonmätning själv. Du kan beställa radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Placera ut radonmätare i din bostad enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är avslutad, returneras dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om det finns några förhöjda radonhalter eller inte.

Relaterad information:
Gammastrahlung